چاق هایی که تا کنون ندیده اید

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

چاق هایی که تا کنون ندیده اید

۱۱۰ بازديد
در کتاب رکوردهای گینس که نخستین بار ایده آن در دهم نوامبر سال 1951...عکس‌هایی از گینس که از چاقی متنفرتان می‌کندعکس‌هایی از گینس که از چاقی متنفرتان می‌کند