چاق ترین کودک جهان با وزن 192 کیلوگرم

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

چاق ترین کودک جهان با وزن 192 کیلوگرم در کشور اندونزی

۴۴ بازديد
آریا پرمانا کودک 13 ساله اندونزیایی که بیش از 192 کیلوگرم وزن داشت...چاق‌ترین کودک جهان، قبل و بعد از کاهش وزن