چاق ترین کودک جهان با وزن 192 کیلوگرم

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

چاق ترین کودک جهان با وزن 192 کیلوگرم در کشور اندونزی

۸ بازديد
آریا پرمانا کودک 13 ساله اندونزیایی که بیش از 192 کیلوگرم وزن داشت...چاق‌ترین کودک جهان، قبل و بعد از کاهش وزن