پیرترین زن جهان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

پیرترین زن جهان

۳۲ بازديد
زن 116 ساله ژاپنی عنوان سالخورده ترین فرد جهان را از آن خود کرد و ...زن ۱۱۶ ساله ژاپنی عنوان سالخورده‌ترین فرد جهان را از آن خود کرد + تصاویر