پرواز هواپیمای 117 متری

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

پرواز هواپیمای 117 متری در آمریکا و 2/5 ساعت پرواز

۳۶ بازديد
بزرگ ترین هواپیمای جهان پروازی 2/5 ساعته خود را بر فراز بیابان موهاوی...پرواز ۲.۵ ساعته هواپیمای ۱۱۷ متری جهان