مصادره اموال چهل میلیون دلاری خانم وزیر

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

مصادره اموال چهل میلیون دلاری خانم وزیر

۲۱۹ بازديد
آپارتمان لوکس 37 میلیون دلاری،گوشی آیفون جنس طلا،419 النگو،315 حلقه...مصادره جواهرات ۴۰ میلیون دلاری خانم وزیر سابق