مبارزه با سرطان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

مبارزه با سرطان امکان پذیر است اگر؟

۹۲ بازديد
چهارم فوریه با هدف آگاهی بیشتر مردم،روز سرطان نام گذاری شده است تا با تشخیص و درمان به موقع جان بیمار را از خطر مرگ رهایی دهیم. و.....روز جهانی سرطان/ چه خوراکی‌هایی باید و نباید خورد