ماسوله و زیبای باور نکردنی

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ماسوله بهشتی در استان سرسبز و بارانی گیلان

۲۱۱ بازديد
در 55 کیلومتری رشت و 32 کیلومتری فومن شهر آسمانی ماسوله نگین...ماسوله