ماسال بهشت گمشده

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ماسال بهشت گمشده

۲,۲۴۰ بازديد
انگار بهشت چندین تکه شده و یکی از این تکه ها افتاده در طبیعت ماسال...اقیانوس ابر ماسالییلاقات ماسال