لباس سنتی روز فلسطین

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

لباس سنتی فلسطینیان

۹۹ بازديد
مراسم روز لباس سنتی فلسطینی با حضور دختران،پسران،زنان و ...(تصاویر)