قلب سالم با

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

قلب سالم با

۹۹ بازديد
برای داشتن قلبی سالم و جلوگیری از جراحی های مختلف قلب که ممکن...اگر می‌خواهید قلبتان مانند ساعت کار کند به این توصیه‌های مهم توجه داشته باشید