فضاپیمای ژاپنی روی سیارک

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

فضاپیمای ژاپنی روی سیارک

۳۲ بازديد
سازمان فضایی ژاپن از فرود فضاپیمای (هایابوسا-2) روی سیارک ریوگو...فضاپیمای ژاپنی روی سیارک فرود آمد+ ویدیو