عشق در دوران پیری

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

عشق در دوران پیری

۱۷۸ بازديد
طرح عکاسی از عشق ماندگار میان سالمندان، به جوانان امید می دهد...عکاس هندی و شعر مولانا برای به تصویر کشیدن عشق