سفر به کره شمالی

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

سفر به کره شمالی

۷۱ بازديد
به محض رسیدن به فرودگاه بایستی تلفن همراه تان را تحویل دهید،هیچ...زندگی عجیب مردم کره شمالی