دیسک کمر

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

تفاوت دیسک کمر با دردهای سیاتیک

۸۹ بازديد
دردهای کمر یکی از دردهای عذاب آور وبسیار......کمردرد