دشت لاله های وحشی

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

دشت لاله های وحشی

۳۹ بازديد
با فرا رسیدن فصل بهار و بارندگی های خوب در کشور بزرگراه تهران،قم...ایران زیباست؛ دشت شقایق وحشی - قم