خیلی عجیب و غریب

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

خیلی عجیب و غریب

۸۶ بازديد
هر یک از ما شیوه مخصوص به خودمان را برای زندگی داریم و این درحالی...عجیب‌ و غریب‌ترین سبک‌های زندگی!