خیار میوه همه فن حریف

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

خیار میوه ای با خاصیت فراوان

۴۲ بازديد
مصرف خیار با پوست بسیار مفید است مقدار زیاد آب موجود در خیار ...مزایای خوردن خیار؛ از کاهش وزن تا سلامت پوست