خیار میوه همه فن حریف

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

خیار میوه ای با خاصیت فراوان

۲ بازديد
مصرف خیار با پوست بسیار مفید است مقدار زیاد آب موجود در خیار ...مزایای خوردن خیار؛ از کاهش وزن تا سلامت پوست