جشنواره گل ارومیه

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

جشنواره گل ارومیه

۲۱۸ بازديد
نهمین دوره جشنواره گل و گیاه ارومیه با کاشت 500 هزار اصله نهال گل...نهمین جشنواره گل در ارومیه