جزیره جدید تونگا،هونگا با گلها و پرندگان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

جزیره جدید تونگا،هونگا با گلها و پرندگان

۸۱ بازديد
محققان نشانه های زندگی در جدیدترین جزیره تازه شکل یافته در پادشاهی تونگا در شرق استرالیا یافتند. که