ثبت تصاویر از عروسی ها بدون سانسور

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ثبت تصاویر از عروسی ها بدون سانسور

۹۲ بازديد
بسیاری از عکاس ها و فیلم بردارها،عروسی ها راصحنه آرایی و کارگردانی...ثبت تصاویر ناگهانی بدون سانسور از عروسی‌ها توسط یک عکاس بریتانیایی