ایران 20 جهان

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ایران در فوتبال ملی 20 جهان 1 آسیا

۸۹ بازديد
اولین رده بندی ایران با ویلموتس/ 20 جهان و اول آسیا...دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه