اوباما و خانواده بعد از ریاست جمهوری

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

اوباما و خانواده بعد از ریاست جمهوری

۶۶ بازديد
پس از 8 سال زندگی باراک اوباما و خانواده اش در کاخ سفید آنها در سال...(تصاویر)