آشنایی با کشور مرموز

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

آشنایی با کشور مرموز

۱۹۲ بازديد
این کشور زیبا و اسرارآمیز بین هند و چین واقع شده است وتا سال 1974...بوتان؛ کشوری که هیچ بی‌خانمانی ندارد+عکس