پندنامه 14سالگی پسرها

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

پندنامه 14سالگی پسرها

۱۸۹ بازديد
پسران در14سالگی مرحله جدیدی ازمردشدن راآغازمی کنند ممعمولا آهنگ رشدسرعت می گیردو دردرون نوجوان چیزقابل ملاحظه ای اتفاق می افتد سطح هورمون تستسرون 800درصدافزایش می یابد.اگرچه افرادمتفاوت اند،معمولا بیشترپسرهادراین سن کمی پرخاشگروناآرام و دمدمی مزاج می شوندکه البته بدین معنی نیست که به سمت بداخلاق شدن پیش می روند بلکه درانهاشخص دیگری متولدمی شودکه البته تولد همیشه باکمی تقلا ومبارزه همراه است آنها برای سوال های خودجواب هایی می خواهند، می خواهند اغازگر ماجراها ورقابتهای جدید باشندومهارتهای جدیدزندگی رابیاموزند.ساعت درونی وجودشان فوریت وضرورت رامشخص کند.پس ماپدرهاومادرها درهمه حال انهارا درک کنیم وکمک حال ایشان باشیم.
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.