نگاه کلیدی به توانایی ها زن ها

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

نگاه کلیدی به توانایی ها زن ها

۱۵۷ بازديد
هروقت دچارمشگل می شوید،چه جسمانی وچه عاطفی ،چه عقلانی ویاروحی،لازم است خودرابه جایی نشان دهیم تامداواشویم. - فقط شمامی توانیدسلامتی را ایجاد کنید ودرزندگی تان تعادل برقرار سازید،فقط شما می توانیدبه زندگی تان بهبودی ببخشید! - مسئولیت بهبودی خودرابه عهده بگیرید؛فقط یک موردراموردتوجه قرارندهید،بلکه برتمامی تصویر زندگی تان متمرکزشوید - به شیوه زندگی وتغذیه تان توجه کنید،آیاآنهاتضمین کننده سلامتی شماهستند؟ - جسم تان به روش های متفاوت باشماسخن می گویندبه آن گوش دهیدوبه نیازهایش پاسخ دهید. - جسم ماانعکاسی ازوضعیت درونی مامی باشد،مرتبا به بررسی افکار واحساسات ابرازنشده بپردازید. - عشق ورزیدن وقدردانی ازخود موجب بهبودی زندگی تان می شوند. . - برای سلامتی جمله های تاییدی مثبت بسازید.خودراباعشق و آگاهی ازسلامتی احاطه کنیدوواکنش انرژی تان رااحساس کنید. - شما سزاوار جسمی پرتحرک وسرزنده هستید خواهید داشت. - سلامت بودن موجب امنیت است. خودودیگران راببخشید،آنگاه احساسی سرزنده ترو شادترخاهیدداشت
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.