طویلترین رودها وخشکرودهای ایران

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

طویلترین رودها وخشکرودهای ایران

۲۱۷ بازديد
نام رود            نام استان                            کیلومتر          رتبه   
 هریرود   ،افغانستان،ایران                             1120             1             
 ارس      ایران،آذربایجان،ارمنستان                   910              2               
 کارون     خوزستان،چهار محال                        890              3            
سفیدرود   کردستان،زنجان،گیلان                     765              4 
کرخه      کرمانشاه،لرستان،ایلام،خوزستان        755              5 
موند       فارس،بوشهر                                  685              6 
قره چای  همدان،مرکزی،قم                            540              7 
اترک       گلستان،خراسان                             535               8 
دز           لرستان،خوزستان                           515               9 
زهره       فارس،خوزستان                              490              10 
جراحی   کهگیلویه،خوزستان                          438               11 
شور       قزوین،تهران،قم                               420              12 
زاینده رود  چهارمحال،اصفهان                          405              13 
هلیل رود   کرمان                                          387              14 
مهران       فارس،هرمزگان                             382               15 
جاجرم      خراسان،سمنان                            360               16 
کل           فارس،هرمزگان                             360               17 
نمکزار       خراسان                                      330               18 
باهوکلات   سیستان،بلوچستان                      313               19 
زرینه رود    کردستان،آذربایجان                        302               20 
کشف رود   خراسان                                     300               21 
کاله شور    خراسان                                     290               22 
قمرود       اصفهان،مرکزی،قم                         288               23 
شهداد     کرمان                                          280               24 
کر           فارس                                          280               25 
بمپور       سیستان،بلوچستان                        275              26 
تلخه رود   آذربایجان شرقی                            268              27 
قره سو    اردبیل                                          255              28 
کشگان    لرستان                                        255              29 
گرگان رود  گلستان                                       253              30 
تلخاب       سیستان و بلوچستان                    250               31 
دهک        خراسان                                      250               32 
کرج          تهران،قم                                     245               33 
حیله رود    تهران،سمنان                               240               34 
جوین        خراسان                                      240               35 
ماشکل     سیستان و بلوچستان                    240               36 
جگین       هرمزگان                                      230               37 
خرسان     چهارمحال،کهگیلویه                       230               38 
هله         فارس،بوشهر                                230               39 
کاجو        سیستان و بلوچستان                     220               40 
گابریک      کرمان،هرمزگان                             210               41 
شاهرود    تهران،قزوین،گیلان                          205               42 
قطور        ترکیه،آذربایجان غربی                      200               43 
گودر        هرمزگان                                       200               44 
ماله        خوزستان                                      200               45 
اروندرود    عراق،خوزستان                              190               46 
پشترود    کرمان                                           190               47 
 
  

 
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.