دستگاه گوارش

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

دستگاه گوارش

۴۰۸ بازديد
دستگاه گوارش از لوله گوارش و اعضای مرتیبط با آن تشکیل می شود. لوله گوارش یک لوله پیچ خورده به طول 7 متر است که غذا در حین هضم شدن از آن عبور می کند. این لوله شامل دهان، حلق، مری، معده، روده کوچک، روده بزرگ،راست روده و مقعد است. اعضای مرتبط با گوارش عبارتند: 3 جفت غده بزاقی، کبد، لوزالمعده و کیسه صفرا ، دستگاه گوارش ، غذارابه اجزای ساده تر تبدیل می کند تا به وسیله سلول های بدن قابل استفاده باشد و سپس مواد باقیمانده را به شکل مدفوع ، دفع می کند.
دهان و مری
فرایند گوارش در دهان آغاز می شود. عمل دندان ها و زبان در طول جویدن ، غذا را برای بلع به قطعات نرم و کوچکتر تبدیل می کند و از طرفی مواد موجود در بزاق، کربورهیدرات های موجود در غذا را تجزیه می کنند. در هنگام بلع ، زبان لقمه غذا را از گلو به مری می راند. در همین زمان، کام نرم حفره بینی را می بندد و اپی گلوت هم که یک زایده کوچک غضروفی در پشت زبان است، حرکت کرده، حنجره را می بندد و به این ترتیب غذا وارد بینی یا حنجره نمی شود.
معده
غذا از مری به داخل معده می رود. آنجا ممکن است به هم خوردن و تجزیه جزئی غذا به وسیله مایعات گوارش کننده تا 5 ساعت طول بکشد تا اینکه غذا تبدیل به یک ماده نیمه مایع به نام سوپ معدی شود. مایعات بلعیده شده مثل آب و چای در عرض چند دقیقه از معده عبور کرده وارد روده می شوند.
روده کوچک
سوپ معدی وارد دوازدهه یا اثنی عشر(قسمت اول روده کوچک) می شود و به وسیله مایعات گوارش کننده کبد و لوزالمعده باز هم تجزیه می شود. مرحله نهایی هضم در بقیه روده کوچک صورت می گیرد. در روده کوچک ، مایعات گوارش کننده ای که از جدار روده آزاد می شوند، مواد غذایی را به واحدهای شیمیایی کوچکی تبدیل می کنند به طوری که بتوانند از جدار روده وارد شبکه رگ های خونی اطراف آن شوند.
روده بزرگ
پس از جذب مواد غذایی در روده کوچک ، مواد باقیمانده وارد روده بزرگ می شود. بیشتر آب موجود در این مواد به داخل بدن باز جذب می شود و ماده دفعی نیمه جامد باقیمانده ، مدفوع را تشکیل می دهد. مدفوع وارد راست روده می شود و در آنجا باقی می ماند تا زمانی که سرانجام با یک حرکت روده ای از بدن خارج شود.
کبد ، کیسه صفرا ، لوزالمعده
کبد، کیسه صفرا و لوزالمعده ، به تجزیه شیمیایی غذا کمک می کنند. کبد از محصولات گوارش برای ساخت پروتئین هایی مثل پادتن ها (که به مقابله با عفونت ها کمک می کنند)و عوامل لخته کننده خون استفاده می کند. کبد همچنین سلول های خونی فرسوده را تجزیه می کند و مواد اضافی را به صورت صفرا دفع می نماید. صفرا در کیسه صفرا ذخیره می شود و در گوارش چربی ها نقش دارد. ورود غذا به دوازدهه کیسه صفرا را تحریک می کند تا از طریق مجرای صفراوی ، صفرا را به درون دوازدهه بریزد. لوزالمعده ، مایعات گوارش کننده قدرتمندی راترشح می کند که در هنگام ورود غذا به دوازدهه ، وارد آن می شوند. این مایعات ، همراه با مایعات گوارش کننده ای که به وسیله سطح داخلی روده تولیدمی شوند.کمک می کنند تا مواد غذایی به موادی تجزیه شوند که جذب خون شده ،
به کبد برده شوند. به عنوان مثال، شکسته شدن چربی ها از مولکول های درشت به محصولات قابل جذب حاصل این فعالیت است.
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.