جغرافیا

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

بزرگترین کشورهای جهان

۵۱ بازديد
1-روسیه - 17،075،400 کیلومترمربع.2-کانادا9،970،610کیلومتر .
3-چین -9،572،900 کیلومترمربع .     4-امریکا9،363،364کیلومتر.
5-برزیل-8،547،404 کیلومترمربع .     6-استرالیا7،682،300کیلومتر.
7-هند- 3،165،596 کیلومترمربع .     8-آرزانتین 2،780،092کیلومتر.
9-قزاقستان-2،717،300کیلومتر .    10-الجزایر  2،381،741کیلومتر.
11-کنگو-2،344،885   کیلومتر .    12-عربستان2،240،000کیلومتر.
13-مکزیک-1،958،201کیلومتر .    14-اندونزی 1،904،433 کیلومتر.
15-سودان-1،886،068کیلومتر .   16-لیبی     1،757،000 کیلومتر.
17-ایران-1،648،195   کیلومتر .   18-مغولسنان1،566،500کیلومتر.
19-پرو-  1،285،216   کیلومتر .   20-چاد         1،284،000کیلومتر.
21-نیجر-1،267،000   کیلومتر .   22-آنگولا       1،246،700کیلومتر.
23-مالی-1،240،192 کیلومتر  .24-افریقای جنوبی1،219،090کیلو .
25-کلمبیا-1،141،748کیلومتر.  26-اتیوپی        1،133،882کیلومتر.
27-بولیوی-1،098،581کیلومتر. 28-موریتانی     1،030،700کیلومتر.
29-مصر-   997،739   کیلومتر. 30-تانزانیا        945،087   کیلومتر.

بحرین

۲۱۳ بازديد
نام رسمی : دولت بحرین
پایتخت      : منامه
تاریخ استقلال : 1971 از ایران
مساحت : 694 کیلومترمربع
جمعیت  : 1،216،000 نفر
نوع حکومت : پادشاهی
نژاد : عرب بحرینی63/9% و هندی و پاکستانی 14/8% و ایرانی13%
دین : اسلام،شیعه58% و سنی24%
زبان : عربی،فارسی،انگلیسی
واحد پول : دینار بحرین
شهرهای مهم : محرق،الرفاع،حماد
قاره : آسیا

قاره اقیانوسیه

۱۲۶ بازديد
مساحت : 8،514،986 کیلومترمربع (ششمین قاره جهان )
جمعیت  : 35،922،000 نفر (ششمین قاره جهان )
تراکم جمعیت : 4/2 نفردرکیلومترمربع (ششمین قاره پر تراکم جهان)
تعداد  کشورها: 14 کشور
بزرگترین کشور: استرالیا (7،682،300 کیلومترمربع)
پرجمعیت ترین کشور : استرالیا(22،403،000 نفر)
پرجمعیت ترین شهر  : سیدنی،استرالیا(4،119،191 نفر)
بلندترین کوه : کوه جایا(5،029 متر،درگینه نو،اندونزی)
طولانی ترین رود : رود مورای-دارلینگ(3،750 کیلومتر در استرالیا)
بزرگترین جزیره   : گینه نو(808،510 کیلومترمربعدرکشورپاپوآگینه نو و اندونزی)
بزرگترین دریاچه : دریاچه ار(8،900 کیلومترمربع در کشور استرالیا)
پست ترین نقطه: دریاچه ار (15 مترپایین تراز سطح دریا در کشور استرالیا)
بلندترین سد : سد دارتماوت(به ارتفاع 180 متر بر روی رود میتامیتا در استرالیا)

قاره امریکای جنوبی

۵۰ بازديد
مساحت : 17،808،695 کیلومترمربع (چهارمین قاره جهان)
جمعیت  : 388،583،500 نفر (پنجمین قاره جهان)
تراکم جمعیت : 21/8 نفردر کیلومترمربع(پنجمین قاره پرتراکم جهان)
تعداد کشورها: 13 کشور
بزرگترین کشور : برزیل (8،547،404کیلومتر مربع)
پرجمعیت ترین کشور: برزیل (193،253،000 نفر)
پرجمعیت ترین  شهر: بوئنوس آیرس،آرژانتین(12،046،799 نفر)
بلندترین کوه : کوه آکونکاگوآ(6،960متردر کشور آرژانتین)
طولانی ترین رود: رود آمازون (6،516 کیلومتردر برزیل و پرو)
بزرگترین جزیره  : تیئرادلفوئگو(47،000 کیلومترمربع درآرژانتین و شیلی)
بزرگترین دریاچه : دریاچه تیتی کاکا(8،340 کیلومترمربع درمرزبولیوی)
پست ترین نقطه: لاگونادل کاربون(105مترپایین تر ازسطح دریادرآرژانتین)
بلندترین سد: سد آلبرتولیئراس(به ارتفاع 250متربرروی رودگوآویودرکلمبیا)

قاره امریکای شمالی

۵۵ بازديد
مساحت : 24ف398،475 کیلومترمربع(سومین قاره جهان)
جمعیت  : 536،192،100 نفر (چهارمین قاره جهان)
ترکم جمعیت : 22 نفردر کیلومترمربع(چهارمین قاره جهان)
تعداد کشورها : 22 کشور
بزرگترین کشور:کانادا (9،970،610 کیلومترمربع)
پر جمعیت ترین کشور : ایالات متحده امریکا(310،062،000 نفر)
پرجمعیت ترین  شهر  : مکزیکوسیتی،مکزیک(8،463،906  نفر)
بلند ترین کوه : کوه مک کینلی (6،194 متر در کشور امریکا)
طولانی ترین رود : رود می سی سی پی (5،969کیلومترامریکا)
بزرگترین جزیره : گروئنلند(2،175،600کیلومترمربعمتعلق به دانمارک)
بزرگترین دریاچه: دریاچه سوپریور(82،100کیلومترمربع درمرزامریکا)
پست ترین نقطه: دره مرگ (86مترپایین تراز سطح دریا،درامریکا)
بلندترین سد : سدمانوئل مورنوتورس(به ارتفاع261متردرمکزیک)

قاره افریقا

۱۱۲ بازديد
مساحت : 30،256،599 کیلومترمربع(دومین قاره جهان)
جمعیت  : 1،023،219،900 نفر (دومین قاره جهان )
تراکم جمعیت : 33/8نفردر کیلومترمربع(سومین قاره پرتراکم جهان)
تعداد کشورها: 55 کشور
بزرگترین کشور: الجزایر(2،381،741 کیلومترمربع)
پر جمعیت ترین کشور:نیجریه (158،459،000نفر)
پرجمعیت ترین  شهر :قاهره،مصر(6،758،581نفر)
بلند ترین کوه: قله کیلیمانجارو(5،892 متر، در کشور تانزانیا)
طولانی ترین رود: رود نیل (6،695کیلومتردر اوگاندا،سودان،مصر)
بزرگترین جزیره: ماداگاسکار(587،041کیلومترمربع)
بزرگترین دریاچه:دریاچه ویکتوریا(68،800کیلومترمربع درمرزتانزانیا)
پست ترین نقطه:دریاچه عسل(56مترپایین تر ازسطح دریادرجیبوتی)
بلندترین سد: سد تکزه(به ارتفاع183متربر روی رود تکزه در اتیوپی)

قاره اروپا

۸۷ بازديد
مساحت: 9،908،599 کیلومترمربع با بخش اروپایی روسیه
جمعیت : 738،401،400 نفربا کل روسیه(سومین قاره جهان)
تراکم جمعیت: 74/5نفردرکیلومترمربع(دومین قاره پرتراکم جهان)
تعداد کشورها: 48 کشور
بزرگ ترین کشور: روسیه(مساحت بخش اروپایی3،943،603کیلومتر)
پرجمعیت ترین کشور:روسیه(141،892،000نفر)
پرجمعیت ترین شهر :مسکو،روسیه(10،425،075نفر)
بلندترین کوه :قله البروس(5،642متر،دربخش اروپایی کشور روسیه)
طولانی ترین رود:رودولگا(3،688کیلومتر،دربخش اروپایی روسیه)
بزرگترین جزیره:بریتانیای کبیر(218،476کیلومترمربع،درانگلستان)
بزرگترین دریاچه:دریاچه لادوگا(18،390کیلومترمربع،در روسیه)
پست ترین نقطه: ساحل دریای خزر در بخش اروپایی روسیه
بلندترین سد:سدگرانده دیکسنس(به ارتفاع 285متربرروی رود دیکسنس)

قاره آسیا

۱۹۶ بازديد
مساحت : 41،092،889 کیلومترمربع (بزرگترین قاره جهان )
جمعیت  : 4،118،026،000نفر (پرجمعیت ترین قاره جهان )
تراکم جمعیت 100/2نفردر کیلومترمربع (پرتراکم ترین جمعیت جهان)
تعداد کشورها :  46 کشور
بزرگترین کشور :روسیه بخش آسیایی 13،131،797 کیلومترمربع
پرجمعیت ترین کشور: چین (1،338،085،000 نفر)
پرجمعیت ترین شهر : کراچی پاکستان (13،125،000نفر)
بلندترین کوه : قله اورست (8848 متر ، بلندترین کوه جهان)
طولانی ترین رود: رود یانگ تسه کیانگ (6380کیلومتر در کشور چین)
بزرگ ترین جزیره : جزیره بورنئو(745،561کیلومترمربع در اندونزی)
بزرگترین دریاچه: دریای خزر( 371،000کیلومترمربع)
پست ترین نقطه: بحرالمیت(423مترپایین ترازسطح دریا)
بلندترین سد: سد نورک(به ارنفاع 300متربر روی رود وخش )