جغرافیا

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

سردترین نقطه جهان

۲۵ بازديد
سردترین نقطه جهان در کشور روسیه در منطقه سیبری با دمای هفتاد درجه زیر صفرجزییاتی از زندگی در سردترین نقطه کره زمین

مشخصات سدهای مخزنی مهم ایران

۳۰۰ بازديد
سد کارون 3                     کارون           205                462           
سد دز                            دز               203                 212                             
سد کارون 1                     کارون           200                380  
سد امیرکبیر                     کرج             180                390 
سد مارون                        مارون           165                1200 
سد شهید رجایی              دودانگه        138/5             430  
سد جیرفت                      هلیل رود      134                277 
سد ساوه                        قره چای       128                268   
سد کرخه                        کرخه           127                3000 
سد لار                            لار               107               1150 
سد لتیان                         جاجرود         107               450                        
سد سفید رود                   سفیدرود      106               425  
سد زاینده رود                   زاینده رود      100               450   
سد پانزده خرداد                قمرود           96/5              320 
سد درودزن                       کر               87                710 
سد قشلاق                      قشلاق        80                200 
سد پیشین                       سرباز          70                400 
سد کارده                         کارده           67                144 
سد میناب                        میناب           58/5             451 
سد اکباتان                       یلفان           53/8             286  
سدو تونل کوهرنگ             کوهرنگ       55                475   
سد زرینه رود                    زرینه رود      50                 670  
سد گلپایگان                     گلپایگان       56                350 

مختصری از زمین شناسی ایران

۵۱ بازديد
دوران پرکامبرین، قبل از600 میلیون سال پیش:  
در ایران،سنگهای متعلق به پرکامبرین در نواحی شمال، مشرق و مرکز ایران یافت می شوند که قسمت زیرین این رسوبات از دسته سنگهای دگرگون شده است و سن این رسوبات بیشتر از 600 میلیون سال است. 
دوران پالئوزوئیک(کهن زیست) یا دوران اول، از حدود 600 تا 230 میلیون سال پیش: 
در دوره کامبرین به تدریج دریا هایی، مرکز و شمال ایران را پوشانید. در دوره سیلورین این دریاها محدودتر گشته و زمین های تازه ای از آب بیرون آمدند. در دوره دوونین بار دیگر شمال و مرکز ایران را آب فرا گرفت. در ابتدای دوره کربونیفر دریاها عمیق تر شد و در آنها رسوبات آهکی زیادی بر جای ماند. در دوره پرمین مجددا پیشروی دریاها آغاز شد و آب دریاهاسراسر فلات ایران را پوشانید. نواحی جنوب و جنوب غربی ایران برای اولین بار در شرایط جدیدی قرار گرفت و قسمتی از دریای تتیس تقریبا تا اواخر دوران سوم در این نواحی با آرامش نسبی باقی ماند. 
دوران مزوزوئیک(میان زیست) یا دوران دوم، ازحدود230 تا70 میلیون سال پیش: 
در دوران تریاسیک، نیز آب فلات ایران را در بر گرفته بود و رسوباتی اواخردوران اول، شامل آهک و دولومیت به جای گذاشت. در مرکز و شمال ایران شرایط رسوب گذاری مانند دوران اول محفوظ ماند و در اواخر این دوره جنبش های خشکیزایی، گاهی قسمت هایی از آن نواحی را بالا و پایین برد. در دوره ژوراسیک، رسوبگذاری مانند دوره تریاسیک در مرکز و شمال ایران ادامه یافت و امروز همه جای آنکمابیش دارای لایه های زغال سنگی است بعد از دوره ژوراسیک دوباره بر عمق دریاها افزوده شد و از این زمان رسوبات آهکی بر جای مانده است. حرکات شدید در ایران مرکزی، چین خوردگی هایی را پدید آورد و بیشتر زمین ها در شرق و مرکز ایران از آب خارج شد و در اثر فرسایش، قسمت زیادی از آن از بین رفت. دریاهای دوره کرتاسه دوباره سطح ناهموار این خشکی ها را پوشانید و در اواخر همین دوره بر اثر جنبش های شدید، چین خوردگیهای تازه ای به وجود آمدند، اما در البرز آرامش نسبی برقرار ماند. 
دوران سنوزوئیک(نوزیست)، شامل دوران سوم و دوران چهارم: 
دوران سوم(ترشیاری)، از حدود 70 تا یک میلیون سال پیش: 
در آغاز این دوران، رسوبات دریای تتیس در محل زاگرس به طور هم شیب روی رسوبات کرتاسه تشکیل شد. رسوبات آهکی اواخر این دوره به نام آهک های پایه این دوره را به وجود آورد و همچنین فعالیت آتشفشانی شدیدی در بیشتر این نواحی رخ داد. در اواخر دوران سوم در محل زاگرس رسوبگذاری شد و عمر حوضه های رسوبی یکپارچه گذشته پایان یافت. همزمان با پیدایش زاگرس ، بر اثر حرکات خشکیزایی و کوهزایی قسمت زیادی از خشکی ها برای همیشه از آب خارج شدند. 
دوران چهارم(کواترنری) 
از حدود یک میلیون سال پیش تا عصر حاضر:
یخچال های کواترنری در ایران گسترش نداشته اند، اما آثار سنگهای یخچالی در بعضی نقاط از جمله علم کوه دیده شده است. در این دوران بیشتر نواحی ایران از آب خارج شد. از دریاهای گذشته، حوضه های بسته و دریاچه هایی باقی مانده که قسمت زیادی از آنها بر اثر شدت تبخیر و کمی بارندگی خشک شده اند. فعالیت آتشفشان ها در آغاز دوران چهارم بیش از اواخر دوران سوم شدت یافت و کوه های دماوند، سبلان، سهند و تفتان مهم ترین کوه های آتشفشانی این دوره هستند، که دماوند و تفتان در حال حاضر آخرین مراحل فعالیت خود را به صورت گوگردزدایی ادامه می دهند. عامل اصلی تغییر چهره زمین در دوران چهارم، فرسایش است. در ایران، آب مهم ترین عامل فرسایش کوه ها، و باد عامل فرسایش در بیابانها بوده است.

جزیره های ایران

۱۹۲ بازديد1-جزیره قشم با مساحت 1491

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

2-جزیره کیش با مساحت 89/7 

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

3-جزیره لاوان با  مساحت 76     

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

4-جزیره لارک با مساحت  48/7 

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

5-جزیره هرمز با مساحت 41/9   

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

6-جزیره هنگام بامساحت 33/6   

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

7-جزیره فرور بزرگ با مساحت 26/2        

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

8-جزیره هندرابی  با مساحت 21/1  

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

9-جزیره خارک با مساحت 20/5   

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

10-جزیره مینو با مساحت 17/8        

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

11-جزیره سیری با مساحت 17/3           

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

12-جزیره عباسک بامساحت 14/7    

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

13-جزیره ابوموسی بامساحت 12       

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

14-جزیره تنب بزرگ با مساحت10/3     

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

-15جزیره جبرین با مساحت7/2       

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

16-جزیره فبرناخدا بامساحت4/2                

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

17-جزیره خارکو با مساحت2/7            

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

18-جزیره بونه با  مساحت1/7                

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

19-جزیره تنب کوچک با مساحت1/5            

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

20-جزیره فرورکوچک  با مساحت1/5            

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

21-جزیره دارا با مساحت1               

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

22-جزیره شتوربامساحت0/8               

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

23-جزیره ام سیله به مساحت0/78             

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   


24-جزیره نخیلو با مساحت0/6              

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

25-جزیره ام الکریم بامساحت0/38              

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   


26-جزیره فارسی با مساحت0/25         

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

               

منطقه شنگن Schengen Area

۵۹ بازديد
در سال 1985میلادی، پیمانی به امضای پنج کشور عضو اتحادیه اروپا یعنی آلمان، بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند رسید که بر اساس آن اتباع این پنج کشور بدون هیچ روادیدی می توانستند در کشورهای یکدیگر تردد کنند. این قرارداد در شهرک کوچک شنگن، واقع در لوکزامبورگ به امضاء رسید. سایر کشورهای عضو عبارتند از: ایتالیا(1990میلادی)، اسپانیا،پرتغال(1991میلادی)، یونان(1992میلادی)، اتریش(1995میلادی)، ایسلند، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ(1996میلادی)، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، چک، لاتویا، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان(2007میلادی) و سوئیس(2008میلادی) . در حال حاضر دارندگان روادید هر یک از کشورهای عضو منطقه شنگن، مجازاند در سایر کشورهای عضو نیز، بدون اخذ روادید مجدد، تردد نمایند.

اتحادیه اروپا

۷۶ بازديد
سنگ بنای اتحادیه اروپا با امضای پیمان مربوط به تشکیل «جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا» در سال 1951 میلادی که منجر به تاسیس این جامعه در سال 1952 گردید، گذاشته شد. سپس در سال 1957 میلادی «پیمان رم» برای تاسیس«جامعه اقتصادی اروپا» به امضاء رسید و همزمان با آن «جامعه انرژی اتمی اروپا» نیز تشکیل گردید. در سال 1965میلادی دستور کار تشکیل نهادهای مشترک میان این سه جامعه تعیین شد و از ژانویه 1967میلادی با تشکیل جامعه اروپا به اجرا درآمد. 
در دسامبر 1991میلادی پیمان جدیدی در شهر ماستریخت هلند به امضای سران جامعه اروپا رسید که بر اساس آن اتحادیه اروپا از سال 1993میلادی پا به عرصه وجود گذاشت. با تاسیس اتحادیه اروپا، شهروندان کشورهای عضو علاوه بر تابعیت کشورهای متبوع خود، تابعیت اتحادیه اروپا را نیز به دست آورند. از اهداف تشکیل این اتحادیه، گسترش هر چه بیشتر همکاریهای اقتصادی و مالی ، اتخاذ سیاست های مشترک در امور خارجی و دفاعی و همکاری در امور قضایی و داخلی کشورهای عضو ذکر گردیده است. 
نهادهای عمده اتحادیه اروپا عبارتند از : کمسین اروپا، که اعضای آن توسط شورای اتحادیه اروپا تعیین می شوند، شورای اتحادیه اروپا که از سران دولت های عضو تشکیل گردیده و حداقل سالی دوبار در کشوری که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد و با شهر بروکسل (بلژیک)، تشکیل جلسه می دهد، پارلمان اروپا، که اعضای آن با آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند و دیوان دادگستری جوامع اروپایی. 
ریاست دوره ای اتحادیه اروپا، هر شش ماه یک بار به یکی از کشورهای عضو واگذار می شود و امر هدایت اتحادیه با همکاری رئیس دوره قبل و رئیس دوره بعد که اصطلاحا به آن عنوان «ترویکا» داده اند، به اجرا در می آید. کشورهای آلمان ،بلژیک، ایتالیا، فرانسه، لوکزامبورک و هلند، کشورهای موسس شناخته می شوند و سایر اعضا عبارتند از : انگلستان، ایرلند، دانمارک، یونان، اسپانیا، پرتغال، اتریش، سوئد، فنلاند، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، چک، قبرس، لاتویا، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، رومانی و بلغارستان.  
یورو، واحد پول اروپایی، که از سال 1999میلادی در مبادلات بانکی و نقل و انتقالات حواله ای در میان کشورهای عضو، رایج شده بود، از ژانویه سال 2002میلادی در دوازده کشور اتحادیه اروپا به صورت سکه و اسکناس نیز رواج یافت و در طی مدت کمتر از دو ماه تمامی این دوازده کشور، پول ملی خود را از دور خارج نمودند. کشور اسلوونی در سال 2007میلادی ، قبرس و مالت در سال 2008میلادی، اسلوواکی در سال 2009میلادی و استونی در سال 2011میلادی با پیوستن به ناحیه پولی یورو، واحد پول خود را به یورو تغییر داده اند. علاوه بر این، یورو در کشورهای آندورا،سان مارینو، واتیکان، کوزوو، موناکو و مونته نگرو هم رایج است. سیاست های مربوط به واحد پول اروپایی توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد، تعیین و اجرا می شود.

معرفی کشور یونان

۸۶ بازديد
نام رسمی : جمهوری یونان 
پایتخت      : آتن 
مساحت    : 131957 کیلومتر 
جمعیت     : 11،329،000 نفر 
نوع حکومت: جمهوری چند حزبی با یک مجلس 
نژاد           : یونانی 90/4%، مقدونی1/8%، آلبانیایی1/5% 
دین           : ارتدکس90%، مسلمان5%، کاتولیک2%،بقیه3% 
زبان           : یونانی 
واحد پول     : یورو 
تاریخ استقلال : 1830 میلادی از امپراطوری عثمانی 
شهرهای مهم : تسالونیکی ، پیرایوس ، پاترای ، پیریستریون 
قاره               : اروپا 

معرفی کشور هلند

۵۴ بازديد
نام رسمی : پادشاهی هلند
پایتخت : ،مستردام 
تاریخ استقلال : دارای قدمت تاریخی 
مساحت : 41526 کیلومترمربع 
جمعیت  : 16،602،000   نفر 
نوع حکومت : مشروطه سلطنتی با دو مجلس قانونگذاری 
نژاد : هلندی 80% ،اندونزیایی 2/3% ، ترک 2/3%، بقیه 15/4% 
دین : کاتولیک30%، کلیسای اصلاح شده20%،مسلمان6% 
زبان : هلندی 
واحد پول : یورو 
شهرهای مهم :روتردام، لاهه، اوترشت، هارلم 
قاره : اروپا