جزیره های ایران

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

جزیره های ایران

۷,۲۳۷ بازديد1-جزیره قشم با مساحت 1491

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

2-جزیره کیش با مساحت 89/7 

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

3-جزیره لاوان با  مساحت 76     

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

4-جزیره لارک با مساحت  48/7 

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

5-جزیره هرمز با مساحت 41/9   

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

6-جزیره هنگام بامساحت 33/6   

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

7-جزیره فرور بزرگ با مساحت 26/2        

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

8-جزیره هندرابی  با مساحت 21/1  

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

9-جزیره خارک با مساحت 20/5   

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

10-جزیره مینو با مساحت 17/8        

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

11-جزیره سیری با مساحت 17/3           

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

12-جزیره عباسک بامساحت 14/7    

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

13-جزیره ابوموسی بامساحت 12       

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

14-جزیره تنب بزرگ با مساحت10/3     

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

-15جزیره جبرین با مساحت7/2       

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

16-جزیره فبرناخدا بامساحت4/2                

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

17-جزیره خارکو با مساحت2/7            

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

18-جزیره بونه با  مساحت1/7                

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

19-جزیره تنب کوچک با مساحت1/5            

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

20-جزیره فرورکوچک  با مساحت1/5            

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

21-جزیره دارا با مساحت1               

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

22-جزیره شتوربامساحت0/8               

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

23-جزیره ام سیله به مساحت0/78             

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   


24-جزیره نخیلو با مساحت0/6              

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

25-جزیره ام الکریم بامساحت0/38              

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   


26-جزیره فارسی با مساحت0/25         

کیلومترمربع  درخلیج همیشه فارس   

               
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.